top of page

 

Prostřednictvím svého umění je

mým cílem

 probudit v lidech sílu a odvahu, kterou potřebují ve všech životních situacích. Bez ohledu na to, jakým výzvám čelíme, máme sílu je překonat, ale musíme věřit sami sobě.

Poznej své já prostřednictvím mého umění.

Moje umění slouží jako zrcadlo duše, tím že vyzývá ke zkoumání vlastních emocí, silných a slabých stránek. Tato umělecká interpretace přírody a zejména divokých zvířat je symbolem vlastní autenticity a může vést k hlubšímu sebepoznání. Vidím své umění jako možnost objevit a rozvinout svůj vlastní potenciál.

Kombinuji své kreslířské schopnosti s použitím akrylu nebo olejových barev, abych co nejpřesněji zachytila všechny detaily díla. Od pečlivého studia makroskopické anatomie až po použití stínů a textur se snažím každé dílo namalovat co nejrealističtější. Výjimečnou pozornost věnuji očím, které vnímám jako okno do duše, a snažím se je zobrazit ve svých dílech v jejich kráse a tajemnosti.

Umění nám umožňuje vyjádřit myšlenky a emoce bez ohledu na jazykové a kulturní bariéry. Bližší spojení s přírodou podporuje nejen naši citlivost, ale také naše pochopení a vědomí světa kolem nás.

Umění je inspirací pro život
IMG_5127.JPG

Miriam Breuningerová, narozená v roce 1977 v Karlových Varech v bývalém Československu, pochází z rodiny se silným uměleckým zázemím. Miriam se neustále vzdělává a experimentuje s novými technikami a materiály, aby rozšířila své umělecké hranice. Jejím cílem je inspirovat ostatní a ukázat jim, že umění může být cestou ke zlepšení života. Po úspěšném dokončení studia malby se plně soustředila na uměleckou tvorbu. Prostřednictvím svých děl vyzývá diváky k sebepoznání a poskytuje jim pohled do vlastní osobnosti. Její precizní motivy umožňují divákům rozpoznat vlastní, silné i slabé stránky a vede je k hlubšímu sebepoznání. S použitím emocionální hloubky a vizuálního umění tvoří Miriam Breuningerová jedinečný zážitek pro diváka a vybízí ho, aby se nesetkával pouze s pozitivními aspekty své osobnosti, ale také se ztíženými, aby získal skutečnou sílu a sebevědomí ve svém životě. Už jako dítě zažila silný umělecký zážitek, když se dívala na jedno dílo svého strýce a byla ohromena silnými emocemi, které v ní vyvolalo. Inspirovaná emocemi, které ji zasáhly při pohledu na dílo svého strýce, se u Miriam rozvinula pevná vůle a odhodlání pro věci, které jsou pro ni i mimo umění důležité. Chce tím, že vytváří umělecká díla, pomoci jiným najít cestu k vlastnímu vnitřnímu nitru. Vyjadřuje touhu po hlubším sebepoznání, což vede k posílení sebevědomí a sebejistoty v životě.

Její výjimečná umělecká díla jsou součástí prestižních soukromých, národních a mezinárodních sbírek.

Miriam Breuningerová žije a tvoří ve městě Rottweil.

bottom of page