top of page

Ochrana dat

Vážený návštěvníku našeho webu,

Miriam Breuninger bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a přísně dodržuje pravidla zákonů o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou na této webové stránce shromažďovány pouze v technicky nezbytném rozsahu. Shromážděné údaje nebudou za žádných okolností prodány nebo předány třetím stranám z jiných důvodů.

Níže vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek.

Osoba odpovědná za zpracování údajů: Miriam Breuninger, Brugger Str. 115, 78628 Rottweil, Německo, Tel: 074118198, je odpovědná za shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů.

Poznámka ke shromažďování obecných informací:

Když navštívíte naše webové stránky, automaticky se zaznamenávají informace obecné povahy. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a podobně. Jedná se výhradně o informace, které neumožňují dělat žádné závěry o vaší osobě.

Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správné dodání obsahu, který jste si vyžádali z webových stránek, a jsou povinné při používání internetu. Zejména jsou zpracovávány pro následující účely:

  • Zajištění bezproblémového připojení k webu

  • Zajištění pohodlného používání našich webových stránek

  • Hodnocení bezpečnosti a stability systému

  • pro jiné administrativní účely.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování funkčních webových stránek a našeho obsahu a služeb. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování, stabilitě, funkčnosti a zabezpečení našich webových stránek.

Zpracování dat probíhá na našich serverech. Nedochází k prozrazení třetím stranám. Vyhrazujeme si právo následně zkontrolovat soubory protokolu serveru, pokud existují konkrétní náznaky nezákonného použití.

Poznámka k obsahu:

Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou pečlivostí. Nemůžeme však zaručit, že obsah je správný, úplný nebo aktuální. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uchovávané informace třetích stran nebo prověřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy je známa znalost konkrétního porušení zákona. Jakmile se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tento obsah odstraníme.

Poznámka k externím odkazům:

Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, nad jejichž obsahem nemáme žádnou kontrolu. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není rozumná bez konkrétních důkazů o porušení. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.

Poznámka k cookies:

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení a které váš prohlížeč ukládá. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

Jedná se o takzvané soubory cookie relace, které se po vaší návštěvě automaticky vymažou, a také trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete.

Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

 

Poznámka k vloženým videím YouTube:

Naše webové stránky mohou obsahovat vložená videa YouTube. Ty se načítají přímo z platformy YouTube a přehrávají se na našem webu. Údaje (jako je IP adresa, datum a čas přístupu, veškeré použité soubory cookie) jsou přenášeny na YouTube.

Nemáme žádný vliv na typ a rozsah údajů shromážděných službou YouTube. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube.

Návštěvou našich webových stránek a přehráváním vložených videí YouTube souhlasíte s přenosem výše uvedených údajů na YouTube.

Poznámka k použití knihoven skriptů (Google Webfonts):

Naše webové stránky používají k zobrazení písem Google Webfonts. Ty se načítají ze serveru Google (v USA) s cílem optimalizovat zobrazení našich webových stránek.

Pokud váš prohlížeč podporuje webová písma, webová písma se automaticky ukládají do mezipaměti prohlížeče.

Používáním webových písem Google jsou data (jako je IP adresa, datum a čas přístupu, veškeré použité soubory cookie) přenášena do společnosti Google. Nemáme žádný vliv na typ a rozsah údajů shromážděných společností Google. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Google Webfonts používáme v zájmu zajištění atraktivní a jednotné prezentace našich webových stránek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma nebo k nim brání v přístupu, váš počítač použije standardní písmo.

Poznámka v kontaktním formuláři:

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na našich webových stránkách, údaje, které nám poskytnete (např. jméno, e-mailová adresa, text zprávy), budou uloženy pro účely zpracování vaší žádosti a pro případné další otázky.

Tyto údaje budou použity pouze pro zpracování vašeho požadavku a nebudou předány třetím stranám. Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři je tedy založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO)

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám neformální zpráva e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů, které probíhaly do odvolání, zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo již nebude potřeba ukládání dat (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Jsme odpovědní za shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů

Miriam Breuninger, Brugger Str. 115, 78628 Rottweil, Německo, Tel: 074118198.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit. Naše kontaktní údaje najdete v tiráži.

bottom of page